Võlakaitse Büroo on spetsialiseerunud õigusvaidlustele mis on seotud:

Täitemenetluste läbiviimisega (kaebused ning kahjunõuded kohtutäituri tegevusele, hagimenetlused),

pankrotimenetlustega, saneerimismenetlustega, võlgade ümberkujundamise menetlustega.

Abistame  kliente nende õiguste kaitsel ja dokumentide koostamisel eelkõige klientide huvidest lähtuvalt. Meie poole soovitame pöörduda, kui vajate õigusabi ning esindamist suhetes kohtutäiturite ning pankrotihalduritega. Analüüsime, kas Teie õigusi on erinevate menetluste käigus rikutud ning kuidas on võimalik Teie õigusi kehtestada ning kaitsta.

Meediakajastus:

Kohtutäitur peab lähtuma seadusest ( http://www.ohtuleht.ee/501940 )

Kohus lubas trahvi ositi tasuda täitur arestis ikkagi konto ( http://www.ohtuleht.ee/508477 )

Mida teha, kui kodu ähvardab sundmüük ( http://www.ohtuleht.ee/452457 )

Enampakkumine ja vara allahindamine ( http://www.ohtuleht.ee/452456 )

Tea oma õigusi ( http://www.ohtuleht.ee/452455)