Kohtuotsus 3-2-1-69-11

Otsus 3-2-1-69-11 Kohtutäitur kui riikliku sunni kohaldaja peab oma kohustusi täitma nõuetekohaselt ning menetlusosalistele kätte toimetama seaduses ettenähtud menetlusdokumendid.