Kontakt

Võlakaitse Büroo õigusteenused Lantin Law Firm OÜ Reg. kood: 14366911 Avatud: E-R kl 12.00-17.00 Vastuvõtule registreerimine telefonil: 501 9167 Asukoht: Narva mnt 9-26, Tallinn e-post: info@vkb.ee

Kohtupraktika

Väljavõtted Riigikohtu seisukohtadest (www.nc.ee): Otsus 3-2-1-69-11 Kohtutäitur kui riikliku sunni kohaldaja peab oma kohustusi täitma nõuetekohaselt ning menetlusosalistele kätte toimetama seaduses ettenähtud menetlusdokumendid.  Otsus 3-2-1-14-11 Kui kohtutäiturile esitatakse perioodilise elatise sissenõue, saab KTS § 37 lg 1 tulenevalt nõuda menetluse…

Võlgniku õigused

Kuidas jääda ellu kinnisvaramulli lõhkemisega Viimastel kuude on ajakirjanduses olnud korduvalt juttu inimestest, kellel on tekkinud panga ees võlgnevus, mille kustutamiseks on pank alustanud inimese kodu sundmüüki või on vara juba odava hinnaga müüdud. Artiklitest on tihti jäänud mulje, et…

Elukoht, täitmisteade ja vabatahtlik täitmine

Elukoht, täitmisteade ja vabatahtlik täitmine Mida kiiremini võlgnik pärast täitmisteate saamist võla täidab, seda väiksemad kulutused talle seoses täitemenetlusega tekivad. Probleeme praktikas tekitab täitmisteadete kättetoimetamine ning ka vabatahtliku tasumise tähtaja määramine. Kohtutäiturite käsutuses olevad registrid on tihti vastukäivad, (erinevates registrites…

Täitemenetluse alustamine

Täitemenetluse alustamine Kohtutäituri poolt menetletavad täitedokumendid on loetletud  täitemenetluse seadustikus §-s 2. Täitedokumendiks on näiteks: jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend; töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus; notari tasu maksmise arve; maksuhalduri haldusakt maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;…